Pripreme reprezentacije Srbije u Vrbasu, od 20.08. do 24.08.2013.