KOREKCIJA DEFORMITETA

Trenažni proces u Karate klubu „Enpi“ pogoduje pravilnom oblikovanju i očuvanju funkcionalnosti telesnih celina: leđa, kukova, kolena, ramena, skočnog zgloba i stopala. U prethodnom periodu veliki broj naših članova je na osnovu preporuke lekara došao na treninge u Klub i znatno ispravio postojeće deformitete karlice, kičme i stopala.