ZAŠTO KARATE?

Primenjivost karatea možemo grupisati u šest segmenata:

1. Bazični – karate je moderan bazični sport koji kompleksno i uravnoteženo razvija psiho – fizičke sposobnosti kod dece predškolskog i školskog uzrasta

2. Rekreativni – optimalno podizanje fizičkih sposobnosti na viši nivo mlađih i starijih uzrasta od 7 – 77 godina

3. Korektivni – preventiva i korekcija deformiteta kičme, grudnog koša, karličnog dela i donjih ekstremiteta sa posebnim naglaskom na stopala

4. Takmičarski – zadovoljavanje takmičarskih potreba na regionalom, nacionalom, kontinentalnom i svetskom nivou; pionira, kadeta, juniora i seniora

5. Sociološko-Integrativni – rad sa osobama sa posebnim potrebama, ravnopravnost polova u trenažno-takmičarskim aktivnostima

6. Realni – primenjivost u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim sistemima